Servicii oferite

Compania noastra ofera un portofoliu larg de servicii pentru diverse tipuri de clienti:
- Contabilitate financiara si de gestiune
- Expertiza contabila
- Consultanta financiar-contabila si fiscala
- Organizarea si conducerea departamentului financiar
- Resurse umane, salarizare si personal
- Servicii juridice

Contabilitate financiara si de gestiune

- Inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare;

- Elaborarea balantei contabile analitice si sintetice lunare;

- Intocmirea registrului jurnal, inventar, jurnalelor de TVA si carte mare;

- Intocmirea si depunerea bilantului contabil; Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;

- Intocmirea ordinelor de plata pentru profit/venit si TVA;

- Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor;

- Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;

- Intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune, catre parteneri;

- Intocmirea de dosare credite, dosare leasing.

Expertiza contabila

- Verificarea inregistrarilor contabile pe baza documentelor justificative;

- Verificarea stabilirii corecte a profitului net si repartizarea corecta a acestuia conform actului constitutiv si reglementarilor legale;

- Verificarea inventarierii patrimoniului si reflectarea corecta in contabilitate a rezultatului;

- Verificarea intocmirii registrelor contabile obligatorii;

- Verificarea gestiunii administratorului referitoare la sumele incasate, destinatia acestora si platile efectuate, precum si corecta punere in practica a hotararilor AGA.

Consultanta financiar-contabila si fiscala

- Asistenta in indeplinirea obligatiilor fiscale;

- Analiza impozitelor, consultanta in probleme de TVA, impozit pe profit sau venit, impozite directe si indirecte, impozite pe salarii, asigurari sociale etc;

- Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil.

Organizarea si conducerea departamentului financiar

- Consultanta privind organizarea si conducerea societatii (organigrame, fluxuri de documente si informatii);

- Elaborarea procedurilor si normelor interne privind desfasurarea activitatii de baza si a activitatilor conexe.

Resurse umane, salarizare si personal

- Consultanta in ceea ce priveste salarizarea la nivel de intreprindere precum si consultanta privind intocmirea dosarelor de personal;

- Intocmirea contractelor de munca si a statelor de plata;

- Stabilirea obligatiilor aferente salariatilor si intocmirea ordinelor de plata pentru varsarea impozitelor catre stat;

- Intocmirea registrului de evidenta a salariatilor.

Servicii juridice

- Infiintari societati comerciale, infiintare puncte de lucru;

- Cesiune de parti sociale (intrarea sau iesirea unui asociat sau actionar din firma);

- Schimbare de sediu social al unei firme;

- Suspendarea activitatii unei firme;

- Obtinerea de certificate constatatoare;

- Fuziuni, divizari, dizolvari, lichidari, radieri.